Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da će se javna odbrana doktorske disertacije dr Vladimira Njegomira pod naslovom „Teorijska i empirijska analiza međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva” održati 10.12.2016. u 12,00h u ECPD, Beograd, Terazije 41.
Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN obaveštava da su master teza i Izveštaj o oceni teze Ahmed AlMissneda pod naslovom „Ekonomska diplomatija u funkciji ostvarenja interesa države“ stavljeni na uvid javnosti u Sekretarijatu ECPD (Beograd, Terazije 41), 15 dana od dana objavljivanja.
FreshJoomlaTemplates.com

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)
University for Peace Established by the United Nations

 

ECPD Headquarters

Terazije 41

11000 Belgrade

Serbia

office@ecpd.org.rs

+381 11 3246-041;

+381 11 3246-042;

+381 11 3240-673;

 

Maps

Monday the 5th. European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace Established by the United Nations, Terazije 41, Belgrade, Serbia