News

 • Aleksandra Pećinar 2019-06-10

  Read More ...

 • Blow winds, rage and blow - Feasting for some, famine for others 2019-06-10

  Read More ...

 • Raoul Weiler Remembered 2019-06-03

  Read More ...

 • Memorandum of Agreement between the Diplomatic Academy of the MFA of Macedonia and the European Center for Peace and Development UN University for Peace 2018-12-15

  Read More ...

 • Izveštaj - IX ECPD MEĐUNARODNA ŠKOLA PROMOCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA KAO BITAN FAKTOR PRONATALITETNE POLITIKE - Beograd, 6 - 8. decembar 2018 2018-12-12

  Read More ...

Video

ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
ECPD International Round Table PEACE AND DEMOCRATIC MULTILATERALISM Belgrade (City Hall) 27 October 2017
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
XII ECPD International Conference 2016
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014
X ECPD International Conference Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans THE NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION: PEACE, DEVELOPMENT, INTEGRATION Belgrade, City Hall, 24-25 October, 2014

Upravo uspešno završena X JUBILARNA ECPD MEÐUNARODNA SPECIJALISTIČKA ŠKOLA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U PREVENCIJI, LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESTI ZAVISNOSTI SA GLAVNOM TEMOM FORENZIČKI I RODNI ASPEKTI BOLESTI ZAVISNOSTI (Kotor – Hotel „Cattaro“, 15–17. jun 2

 

 

PROGRAM (.pdf)

PRESS:

Izvor: PORTAL ANALITIKA
http://portalanalitika.me/clanak/304656/pocela-ecpd-medunarodna-specijalisticka-skola-o-bolestima-zavisnosti

Izvor: DAN
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Drustvo&clanak=650885&datum=2018-06-18

 

U Kotoru je upravo uspešno završena X Jubilarna ECPD Međunarodna specijalistička škola „Savremena dostignuća u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti”.

Škola je održana pod rukovodstvom Prof. dr Slavice Đukić Dejanović, Ministra u Vladi Republike Srbije i profesora ECPD Univerziteta za mir UN. Kodirektor Škole je bio Prof. dr Zoran Zoričić, Direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti i Predsednik Hrvatskog saveza KLA. U radu su učestvovali istaknuti psihijatri i eksperti iz iz svih zemalja Jugoistočne Evrope: Prof. dr Nebojša Kavarić, Regionalni koordinator ECPD za zdravstvene i ekološke studije, Prof. dr Petar Nastasić, Univerzitet u Beogradu, specijalni savetnik ECPD UPUN, Prof. dr Tia Žarković Palijan, Voditeljica Odseka za forenzičku psihijatriju, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr Ivan Barbot“ Popovača, Hrvatska, Prof. dr Aleksandra Dickov, Načelnica Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za psihijatriju KC Vojvodine, Prof. dr Mirjana Jovanović, Načelnik Odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju, KC Kragujevac, Prof. dr Liljana Ignjatova, Načelnik Centra za prevenciju i tretman zloupotrebe i zavisnosti od droga i drugih psihoaktivnih supstanci, Psihijatrijska bolnica Skoplje, Prim. dr Anto Orešković, Potpredsednik Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti i drugi.

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, ovu Školu organizovali su okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih nauka, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN) i Hrvatskim liječničkim zborom – Društvo za alkoholizam i druge ovisnosti.

Cilj Škole je bio da polaznike - lekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnike i druge stručnjake, upozna sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti.

Glavne teme ovogodišnje Škole su bile:

(I) Kreiranje politike u zdravstvu i odnos prema bolestima zavisnosti;

(II) Polna i rodna dimenzija bolesti zavisnosti i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (biološki, psihološki i kulturološki aspekti);

(III) Forenzički značaj zavisnosti

(IV) Veštačenje poremećaja povezanih sa drogama

(V) Zločin i kazna i pravo na lečenje - iskustva u regionu;

(VI) Zavisnost od sadržaja Facebook-a;

(VII) Faktori rizika i posledice prekomerne upotrebe interneta

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja tokom rada Škole, polaznici su dobili međunarodno validan Certifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir UN.

 

 

Search

ECPD Books

Remembering Maurice F. Strong - Tributes and Reminiscences
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Boutros Boutros-Ghali - A Visionary Internationalist and Global Leader
Federico Mayor/Negoslav Ostojić/Roberto Savio
Remembering Grant: Champion for Children
Jim Grant
MUTUAL FUNDS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Nebojša Cvetanovski, Sašo Kožuharov
NACIONALNA I VERSKA STRUKTURA I BEZBEDNOST BALKANA
Todor Mirković
THE IMPACT OF SANCTIONS
Dragoslav Avramović / Negoslav P. Ostojić
Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
Živan Ristić

GALLERY

Announcement

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) raspisuje Konkurs za izbor nastavnika za oblasti: IT menadžment; Urbani i ekološki menadžment; Zdravstveni menadžment; Strateški menadžment i Strateško planiranje; Bezbednost i Terorizam; Međunarodni biznis & Menadžment; Politički sistem. Uslovi: naučni stepen doktorat nauka iz naučne oblasti za koju se bira i odgovarajući naučni radovi. Uz pismenu prijavu kandidat prilaže: CV, izvod iz matične knjige rođenih, diplome o magistraturi i doktoratu, doktorsku disertaciju i integralni spisak naučnih radova ECPD, Beograd, Terazije 41, u roku od 15 dana od 5.6.2019.

Follow us

facebook youtube

Login Form

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes