ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR ORTOBIODINAMIKA – HOLISTIČKI PRISTUP U PRIMENJENOJ KINEZIOLOGIJI - Beograd, 8 – 11. decembar 2019. godine

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka, u saradnji sa VAMK Univerzitetom (Finska), Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu (Beograd) i Akademijom medicinskih i tehničkih nauka Ruske Federacije (Moskva), organizuje

 

ECPD MEĐUNARODNI SPECIJALISTIČKI SEMINAR

ORTOBIODINAMIKA HOLISTIČKI PRISTUP U PRIMENJENOJ KINEZIOLOGIJI

(Beograd, 8 – 11. decembar 2019. godine)

 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da uzmete učešće u radu ovog Programa, koji predstavlja sintezu savremenih dostignuća u primenjenoj kineziterapiji, kroz multidisciplinarni i holistički pristup. Program je namenjen lekarima različitih specijalnosti, osteopatama, manuelnim terapeutima i drugim stručnjacima koji se bave dijagnostikom i lečenjem oboljenja lokomotornog aparata.

U savremenoj medicini identifikovan je širok spekar patoloških stanja u kojima bolovi u mišićima, ligamentima i tetivama postaju vodeći u subjektivnoj percepciji i kliničkom toku. Zbog činjenice da su skeletni mišići i fascijalni okvir često uklјučeni u patološki proces druge etiologije, neophodno je dobro poznavanje anatomije, fiziologije i biomehanike muskulo-skeletnog sistema, vaskularizacije i inervacije mišića. S obzirom na trend povećanja broja pacijenata sa bolnim sindromima, koji često imaju hroničan tok i dovode do pogoršanja kvaliteta života pacijenata, potrebno je koristiti nove pristupe u dijagnostičkim i terapijskim metodama. Ministarstvo zdravlјa Rusije odobrilo je metodološke preporuke u kojima je, kao deo manuelne terapije, prepoznata primenjena kineziologija, čija primena može u značajnoj meri pobolјšati kvalitet života pacijenata i smanjiti invaliditet.

Rukovodilac Seminara i vodeći predavač je prof. dr Vladimir Nikolaevič Galaguza, Šef katedre za klasičnu i medicinsku masažu Instituta za rehabilitaciju i profesor na Univerzitetu „Družba narodov“, Moskva, Ruska Federacija.

 

Program

 

Program obuhvata funkcionalno testiranje mišića (osnove primenjene kineziologije), mišićno-energetske tehnike, koštano-mišićnu terapiju, kao i meke tehnike manuelne terapije kod bolnih sindroma. 

1. Teorijski deo Seminara

Ÿ     Teorijske pretpostavke i indikacije za primenu kineziterapije;

Ÿ     Anatomsko-fiziološke karakteristike koštano-mišićnog sistema;

Ÿ     Osnove mišićno-energetskih tehnika;

Ÿ     Funkcionalno mišićno testiranje (FMT);

Ÿ     Dijagnostika mišićne slabosti kao rani znak poremećaja inervacije;

Ÿ     Oboljenja i traume koštano-mišićnog sistema.

2. Praktični deo Seminara

Ÿ     Primena odgovarajućih tehnika kod bolnih sindroma različite lokalizacije;

Ÿ     Uklanjanje mišićnog spazma i/ili jačanje oslabljenih mišića;

Ÿ     Meke tehnike manuelne terapije;

Ÿ     Detenzor-terapija

 

Certifikat

Polaznici dobijaju odgovarajući nastavni materijal, potreban za efektivnije praćenje nastave i za proučavanje nastavnih sadržaja nakon okončanja Seminara, kao i sva autorizovana izlaganja predavača.

Polaznici koji uspešno završe sve predviđene elemente programa stiču međunarodno validan Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

Prijava za učešće i kotizacija

Kotizacija za učešće u radu Seminara iznosi 390 EUR (plativo u dinarima).

 

Prijavu dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, 11000 Beograd, tel: +381 11 3246 041; fax: +381 11 3240 673, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.org.rs

 

 

_ 

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes