ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR LASEROTERAPIJA Beograd, 3 i 4. februar 2017.

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija ima čast da Vas obavesti da, u okviru ECPD međunarodnog programa transfera sistema znanja, organizuje

 

ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR

LASEROTERAPIJA

(Beograd, 3 i 4. februar 2017.)

 

Seminar je namenjen specijalističkoj obuci lekara, stomatologa i fizioterapeuta sa visokom strukovnom školom za korišćenje lasera male snage u terapijske svrhe. Tematika nastavnog programa je sledeća:

 

 

•        Fizičke karakteristike laserskog zraka

•        Tipovi lasera

•        Biološki efekti lasera

•        Primena lasera male snage u medicini

•        Refleksoterapija i laseropunktura

•        Primena lasera u fizikalnoj medicini

•        Primena lasera u sportskoj medicini

•        Primena lasera u dermatologiji

•        Primena lasera u reumatologiji

•        Primena lasera u stomatologiji

•        Primena lasera kod neuroloških oboljenja

•        Tretman rana laserom

•        Upoznavanje sa tehnikom rada i praktična obuka za korišćenje lasera male snage

•        Bioptron svetlosna terapija

 

Direktor Seminara je prof. dr Milica Lazović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za rehabilitaciju u Beogradu. Nastavni program izvode istaknuti eksperti iz ove oblasti.

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija Seminara

Nastavni program Seminara obuhvata teorijska predavanja i praktičnu obuku za korišćenje lasera u terapijske svrhe.

ECPD obezbeđuje polaznicima Seminara odgovarajuću literaturu i nastavni materijal, potreban za efektivno praćenje nastave.

Certifikat

Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština tokom Seminara, polaznici će dobiti međunarodno validan Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

Prijava za učešće i kotizacija

Kotizacija za učešće u radu Seminara iznosi 250 EUR (dinarski ekvivalent).

Prijavu, sa kopijom diplome Medicinskog ili Stomatološkog fakulteta dostaviti do na adresu:

 

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, 11000 Beograd, telefon: +381 11 3246-041 (042-045), fax: +381 11 3240-673, 3234-082; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes