ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU ZNAČAJ I ULOGA SIGURNIH KUĆA U ZAJEDNICI – ISKUSTVA I PERSPEKTIVE - ECPD Pula, 15. decembar/prosinac 2023. godine

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih naroda, međunarodna obrazovna i istraživačka organizacija iz akademskog sistema UN, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera znanja, a u saradnji sa Gradom Pula-Pola i Sigurnom kućom Istra organizuje

 

ECPD REGIONALNU KONFERENCIJU

ZNAČAJ I ULOGA SIGURNIH KUĆA
U ZAJEDNICI
– ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

(ECPD Pula, 15. decembar/prosinac 2023. godine)

- PROGRAM 

Sa zadovoljstvom Vam upućujemo poziv da uzmete učešće u radu ECPD Regionalne konferencije koja je posvećena izuzetno aktuelnoj tematici „Značaj i uloga sigurnih kuća u zajednici – iskustva i perspektive“.

Nasilje nad ženama i dalje je najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava širom sveta, koji se često završava i femicidom. Polazeći od toga i uvažavajući sve značajniju ulogu Sigurnih Kuća (SK) u obezbeđivanju podrške i pomoći ženama sa iskustvom partnerskog i obiteljskog nasilja i njihovoj djeci, cilj Konferencije je da pruži platformu za razmjenu informacija, stručnih praksi i znanja, kao i unapređenje saradnje i umrežavanje Sigurnih Kuća u Regionu JIE.

Na Konferenciji će se diskutovati o iskustvima i izazovima u radu SK, prikazati aktuelni resursi u zajednici koji potpomažu njihov rad i djelovanje, a razmatrat će se i druga relevantna pitanja koja se odnose na usluge pomoći u osnaživanju korisnica, ostvarivanje prava vezanih uz obiteljsko pravnu zaštitu, kazneno pravnu zaštitu, pomoć u ostvarivanja prava iz domene socijalne skrbi i drugo. Jedan od znajnih ciljeva je i jačanje svesti stručne i šire javnosti o neophodnosti angažovanja čitavog društva u cilju prevencije i sistemskog rešavanja problema partnerskog i obiteljskog nasilja.

Budući da u procesu pomoći ženama sa iskustvom nasilja sudjeluje čitav niz institucija, uključujući policiju, sudstvo, državno odvjetništvo, centre za socijanu skrb, obiteljske centre, zdravstvene ustanove, medije i druge društvene subjekte, pozivamo sve koji su angažovani u ovoj oblasti da nam se pridruže u radu Konferencije.

 

Preliminarni program

 

Ÿ   Pravni i strateški okvir za djelovanje sigurnih kuća (SK)

Ÿ   Saradnja SK sa institucijama u lokalnoj zajednici

Ÿ   Uloga SK u osnaživanju žena sa iskustvom nasilja

Ÿ   Licenca za rad i propisi koji uređuju rad SK

Ÿ   Finansijska i kadrovska održivost usluga SK

Ÿ   Dostupnost usluga ženama iz marginalizovanih grupa – žene sa invaliditetom, žrtve obiteljskog i partnerskog nasilja koje su ujedno korisnice droga i druge

Ÿ   Podrška korisnicama nakon izlaska iz SK

Ÿ   SK iz ugla korisnica

Ÿ   Okrugli sto: Iskustva i perspektive u funkcionisanju sigurnih kuća

 

Panelisti

Ÿ   Mr. sc. Željka Barić, ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“

Ÿ   Jadranka Černjul, koordinatorica Sigurne kuće Istra

Ÿ   Biljana Butigan, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji Policijske uprave istarske

Ÿ   Sandra Ventola, ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područni ured Pula

Ÿ   Milena Poturiček, voditeljica Obiteljskog centra Područne službe Istarske

Ÿ   Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće Beograd

Ÿ   Hajrija Ramadani, predsednica Udruženja žrtava nasilja HAJR, Beograd

Ÿ   Neva Faninger, voditeljica Sigurne kuće za ovisnice o nedozvoljenim drogama koje su žrtve nasilja - Varna hiša Stigma, Slovenija

Ÿ   Jasna Vekić, ravnateljica Crvenog križa Pula

 

Prijava za učešće i kotizacija

 

Kotizacija za učešće u radu Konferencije iznosi 150 EUR. Kotizacija uključuje materijal za učesnike i ručak.

Prijavu za učešće dostaviti na adresu: Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN, Terazije 41, 11000 Beograd; tel. +381 11 3246-041; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.ecpd.rs

 

Smeštaj za učesnike

 

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir UN predlaže za učesnike Konferencije smeštaj u Hotelu „Amfiteatar” u Puli, po povlašćenim cenama od 90 EUR za smeštaj u dvokrevetnim sobama (45 eura po osobi), na bazi noćenja sa doručkom. Uz ovaj poziv prilažemo Obrazac za rezervaciju smeštaja, sa preporukom da isti pošaljete direktno Hotelu „Amfiteatar”. Kontakt: +385 52 375 600; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.hotelamfiteatar.com

 

 Program, Application Form, Accommodation

(.pdf – download and digitally fill out marked fields)

 

Program, aplikaciona forma, smeštaj

 (.pdf – preuzmite i digitalno popunite označena polja)

 

 

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes