ECPD PROGRAM EKONOMSKE DIPLOMATIJE, LOBIRANJA I PREGOVARAČKIH TEHNIKA

 

 

ECPD PROGRAM EKONOMSKE DIPLOMATIJE, LOBIRANJA I PREGOVARAČKIH TEHNIKA

 

Od 2019.godine u okviru Evropskog centra za mir i razvoj – Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – uspostavljen je novi program, koji se bavi savremenim osposobljavanjem u oblastima ekonomske diplomatije, zastupanja interesa i lobiranja te pregovaračkih tehnika. Program vodi prof. dr Boris Cizelj, iskusan ekspert u tim oblastima i bivši ambasador SFRJ u Australiji i Slovenije u EU, te  osnivač i dugogodišnji direktor slovenačkog lobističkog biroa u Briselu.

Intenzivni razvoj i promene u načinu uspešnog zastupanja interesa, legitimnog lobiranja i efikasnih pregovara iziskuju nove pristupe i metode – koje su za sada predmet studijskih programa tek najboljih univerziteta, diplomatskih akademija i poslovnih škola, dok većina danas rukovodećih kadrova nije imala priliku da se sa njima upozna u toku svojih  studija.

Sa novim programom ECPD odgovara na potrebe po tim novim kompetencijama, znanjem i veštinama, koje se danas očekuju od diplomata, privrednih predstavnika i drugih rukovodećih kadrova  angažovanih u  međunarodnoj saradnji i poslovanju. Pri tome posebna pažnja se poklanja socio-kulturnim specifičnostima u regionu Zapadnog Balkana.  Vaši sagovornici i poslovni partneri očekuju, da ste sa ovima bar donekle upoznati, a ukoliko niste i ne radite na tome, neki će to razumeti kao znak podcenjivanja – što ne doprinosi poželjnoj atmosferi potrebnoj za uspešnu komunikaciju i produktivne pregovore. Radi se o tzv. “mekim veštinama” koje su u kros kulturnoj komunikaciji veoma važne, a mogu biti čak i presudne za rezultat.

Region Zapadnog Balkana je klasično  multikulturalno okruženje, sa suptilnim nijansama i regionalnim karakteristikama. U skladu sa svojom misijom i sastavom svojih medjunarodnih ekspertskih timova, ECPD je osposobljen, opremljen i motivisan da zainteresovanima ponudi različite oblike  usavršavanja, praktičnog treninga i konsultantskih paketa.

Naša je ponuda fleksibilna, uključujući vaše delimično ili kompletno on-line učešće na kursevima i korišćenje konsultantskih i mentorskih usluga.

Naredni kurs o lobiranju (moguće je takodje on-line učešće) programiran je za 10-12. jun 2021, kurs za pregovaračke tehnike za 27-29. maj 2021, a postdiplomske studije iz ekonomske diplomatije počinju sa predavanjima u oktobru. Detaljnije informacije oko tih studija primićete naknadno. Uspešan završetak kraćih kurseva donosi učesnicima još i kreditne poene za nastavak na postdiplomskim studijama pri ECPD Univeriziteta za mir UN ili drugim univerzitetskim ustanovama.

Radi intenzivnog sistema individualnih aktivnosti (pripreme sa izborom lične studije slučaja počinju 7 dana pre kursa, nastavljaju se u vidu mentorisanja i koučinga u toku kursa, a završavaju 3 meseca posle kursa). Broj mesta je ograničen na 15-20 učesnika, tako da se preporučuje blagovremena prijava – a upis se zatvara 2 nedelje pre početka kursa.

U priloženim brošurama predstavljen je mogući izbor izmedju 2½-dnevnih
kurseva o lobiranju i pregovorima, ili jednog od formata postdiplomskih studija ekonomske diplomatije (od 6-dnevnog kursa, 2-semestarskog specijalističkog,
4-semestarskog master programa, 6-semestarskih doktorskih, do postdoktorskih studija). Sa zainteresovanim većim organizacijama, ECPD je takodje spreman da dogovori individualne obrazovne pakete - u skladu sa vašim specifičnim potrebama.

Pored toga ECPD uvodi paket ponudu pružanja konsultantsko-lobističkih usluga pojedinim oranizacijama, što opet predstavlja novinu u našem regionu.

Molimo vas pročitajte priloge i javite nam koje kurseve i koji paket konsultantskih usluga smatrate interesantnim i značajnim za potrebe vaše organizacije.

Izvršna Koordinatorka EDLP programa mag. Natalija Mrvaljević, (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), i Direktor EDLP programa prof. dr. Boris Cizelj (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) rado će vam odgovoriti na vaša pitanja i posetiti vas radi dogovora o modalitetima korišćenja naših usluga.

Biće nam drago da vam možemo biti od koristi u bogaćenju vašeg ljudskog kapitala kao i da možemo doprineti vašem uspešnom delovanju kroz paket konsultantskih usluga.

 

Prilozi: 

 

          Brošura kursa o lobiranju, 10-12 jun  2021

          Brošura kursa o pregovaračkim tehnikama, 27-29 maj  2021

          Paketi konsultantskih usluga

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes