XX JUBILARNA ECPD MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA - MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA, Miločer, 29. jun – 3. jul 2015

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija – Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), organizuje

 

XX JUBILARNU ECPD MEĐUNARODNU LETNJU ŠKOLU

MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA

SA GLAVNOM TEMOM

SISTEM INTEGRISANE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE –

IZAZOV ZA ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

(Miločer, 29. jun – 3. jul 2015.)

 

 

Ovogodišnja dvadeseta jubilarna ECPD Međunarodna letnja škola menadžmenta u zdravstvenim institucijama nastavlja kontinuitet aktuelnih tema u oblasti zdravstvenog menadžmenta i produžava tradiciju okupljanja zdravstvenih menadžera i drugih donosioca odluka u sistemima zdravstvene zaštite u regionu Jugoistočne Evrope.

 

 

Koncept integrisane zdravstvene zaštite, iako uspostavljen osamdesetih godina prošlog veka, ponovo je aktuelizovan i privlači interesovanje različitih nivoa stručne i naučne javnosti. Rastući zahtevi za zdravstvenom zaštitom, postavljanje pacijenta u centar sistema, postepeno personalizovanje medicinskih tretmana, ali i suočavanje sa merama štednje i ograničenjem resursa činjenice su koje integrisani sistem zdravstvene zaštite postavljaju kao ozbiljan izazov pred svakog zdravstvenog menadžera.

 

S obzirom na složenost teme, program XX ECPD Međunarodne letenje škole menadžmenta u zdravstvenim institucijama sveobuhvatno će otvoriti širok dijapazon tema počev od integrisanog pristupa u kreiranju zdravstvene politike i strategija, preko vertikalnog i horizontalnog povezivanja nivoa zdravstvene zaštite, modernizacije pristupa u samim zdravstvenim ustanovama do pitanja obima zdravstvenih usluga u okviru sistema integrisane zdravstvene zaštite.

 

REGISTRACIJA - MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA 2015 (.pdf)

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Mobile menu

Free Joomla! templates by AgeThemes