U PULSKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI: Međunarodna specijalistička škola o bolesti ovisnosti

 

IDUĆA DVA DANA

U PULSKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI:

 

Međunarodna specijalistička škola o bolesti ovisnosti

02.06.2022 08:51 | Autor: Doria MOHOROVIĆ

 

Puska Gradska palača (Snimio Milivoj Mijošek)

 

Iduća dva dana, 3. i 4. lipnja, Europski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) održat će XIII ECPD Međunarodnu specijalističku školu „Suvremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti ovisnosti” s glavnom temom "Imperativ revitalizacije socijalno psihijatrijskih programa".

Početak događaja zakazan je 3. lipnja u 10 sati u vijećnici Grada Pule, a Školu će uvodnim izlaganjima otvoriti pulski gradonačelnik Filip Zoričić, izvršni direktor ECPD i akademik prof. dr. Negoslav Ostojić te direktor Škole, predsjednik Hrvatskog društva za ovisnosti i voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za ovisnosti prof. dr. Zoran Zoričić.

ECPD Univerzitet za mir UN-ovu Školu organizira u okviru Međunarodnog programa transfera sistema znanja u području medicinskih znanosti. Njezin je cilj da polaznike - liječnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge stručnjake upozna sa najnovijim saznanjima, praktičnim i znanstvenim dostignućima u području prevencije, liječenja i rehabilitacije bolesti ovisnosti u izvanrednim situacijama.

Središnje teme ovogodišnje škole su digitalizacija i bolesti ovisnosti u Agendi 2030 UN, trendovi i problematika droga u Hrvatskoj, funkcioniranje sistema zaštite mentalnog zdravlja tokom COVID krize, dualni poremećaji u vrijeme epidemije COVID-19, multidisciplinarni pristup liječenju žena u ovisnosti, praktični aspekti suradnje zdravstva, socijalne skrbi i nevladinih organizacija, izazovi regulacije proizvodnje, prometa i upotrebe psihoaktivnih supstanci i drugo. Polaznici će nakon završene Škole dobiti međunarodni Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

 

preuzeto sa https://www.glasistre.hr/pula/u-pulskoj-gradskoj-vijecnici-medunarodna-specijalisticka-skola-o-bolesti-ovisnosti-799895

 

 

 

STUDIES

Announcement

Contact

European Center for Peace and Development (ECPD)  
University for Peace established by the United Nations

ECPD Headquarters
Terazije 41
11000 Belgrade
Serbia
office@ecpd.org.rs
+381 11 3246-041;
+381 11 3246-042;
+381 11 3240-673;

Maps

Free Joomla! templates by AgeThemes